ข้อแนะนำการติดตั้ง

ดาวน์โหลดเกม (โหลด FullSetup ไปติดตั้งง่ายๆ เลือกโหลดไฟล์เดียว Mirror 1 หรือ Mirror 2 ก็ได้)

ชื่อไฟล์ ขนาด รายละเอียด Link
Full LUIS RO 2.20 GB Full LUIS RO Setup Mirror 1 Download
Full LUIS RO 2.20 GB Full LUIS RO Setup Mirror 2 Download
Full LUIS RO 2.20 GB Full LUIS RO Setup Mirror 3 Download

หากลงเกมแล้วขึ้น Error ID: 9 ดังรูปภาพมีวิธีแก้ไขดังนี้